Поточні рахунки

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» пропонує послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземних валютах.

Поточний рахунок – це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для збереження його коштів та здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та діючих тарифів банку.

У межах розрахунково-касового обслуговування ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» пропонує фізичним особам скористатися такими основними послугами:

 • Поповнення рахунку та зняття коштів з нього;
 • Приймання платежів готівкою з подальшим перерахуванням на користь суб'єктів господарювання;
 • Оплату комунальних послуг;
 • Здійснення переказу коштів по Україні та за її межі;
 • Безготівкові розрахунки за товари та надані послуги;
 • Конверсійні операції;
 • Інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Відповідно до українського законодавства забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ПО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

 

Як вiдкрити поточний рахунок?

Для оформлення депозиту або поточного рахунку фізичній особі необхідно надати такі документи:

Для громадян України:

 • Паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію або документ, що його замінює
 • Довідку/картку про присвоєння ідентифікаційного номеру

Для іноземних громадян:

 • Паспорт з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання та реєстрацію
 • Документ, що підтверджує джерело походження коштів (при внесенні коштів на поточний, депозитний рахунок)

Для довіреної особи:

 • Паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію або документ, що його замінює
 • Довідку/картку про присвоєння ідентифікаційного номеру
 • Довіреність або копію довіреності, засвідчену нотаріально