ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №  534184 виданої 30.06.2010 р.

Увага! З 30.03.2012р. ЗМЕНШЕНІ тарифи зберігача!
Зберігач ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» пропонує наступні тарифи для своїх клієнтів:

При здійсненні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» надає такі послуги:

 • відкриття рахунку в цінних паперах;
 • зберігання цінних паперів;
 • проведення депозитарних операцій, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • знерухомлення цінних паперів;
 • проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі існування;
 • отримання доходів по цінних паперах, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, з подальшим перерахуванням цих доходів на поточні рахунки власників;
 • переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі в бездокументарну форму;
 • інформаційне обслуговування власників щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку;
 • обслуговування інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів;
 • проведення інших операцій, які віднесені законодавством до депозитарної діяльності.

Зберігач здійснює депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів:

 • акції;
 • облігації (підприємств, муніципальні, державні);
 • інвестиційні сертифікати;
 • інші цінні папери, передбачені чинним законодавством, обіг яких може здійснюватись в Національній депозитарній системі.

Свою діяльність Зберігач ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» здійснює згідно з нормативними документами, затвердженими Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, чинним законодавством України, внутрішніми положеннями та регламентом.

Стандартний перелік документів, необхідних для ідентифікації при проведенні операцій з цінними паперами:

 

Контакти:
Тел.: (044) 406-59-23,
Факс: (044) 406-59-26,
Email: [email protected]