Депозит «РАДИКАЛ ІНВЕСТ»

Депозит «РАДИКАЛ ІНВЕСТ» — це банківський вклад для розміщення тимчасово вільних коштів на короткі терміни. Договір банківського вкладу укладається з клієнтом терміном на 1 рік (365 днів). Фактичне розміщення коштів здійснюється на термін до 30 днів.

Перевагами продукту є:

 • Безкоштовне відкриття депозитного рахунку;
 • Можливість безкоштовного відкриття поточного рахунку з найменшими доповненнями до документів, що надаються для відкриття депозитного рахунку
 • Можливість для клієнта самостійно управляти своїми фінансовими потоками;
 • Можливість для клієнта отримувати додаткові доходи від розміщення тимчасово вільних грошових коштів на короткі терміни;
 • Надійний засіб акумуляції коштів для проведення майбутніх платежів;
 • Не обов’язково підтримувати залишок на рахунку депозитної лінії, рахунок може існувати при нульовому залишку;
 • Можливість отримання кредитних послуг під заставу відкритого в банку депозиту;

При перерахуванні коштів з поточного рахунку в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» на депозитний рахунок комісія за перерахування дорівнює нулю.

Вид та умови вкладу

 • Мінімальна сума траншу 50 000 Гривень; 10 000 Доларів США, Євро;
 • Щоденне нарахування відсотків;
 • Сплата відсотків в день повернення суми вкладу, щомісячно, з першого по п’ятий банківський день місяця, наступного за тим, за який вони нараховані, та в день закінчення строку дії Договору;
 • З правом поповнення протягом всього строку дії договору, згідно з листом на визначений строк. Лист на розміщення коштів клієнт повинен подати не пізніше 15-00 у день розміщення коштів;
 • Можливе часткове зняття, згідно з листом клієнта. При цьому проценти будуть нараховуватись та сплачуватись за ставкою що діяла на день його розміщення, за фактичну кількість днів знаходження коштів на вкладному рахунку, що відповідає відповідному періоду (терміну) розміщення траншу. Заяву клієнт повинен подати не пізніше 15-00 у день, що передує дню повернення;
 • При достроковому розірванні вкладу повернення коштів здійснюється банком самостійно меморіальним ордером. Вкладник повинен повідомити Банк за 3 банківських дня.

Процентні ставки за депозитом «РАДИКАЛ ІНВЕСТ»

Типовий договір на відкриття депозиту «РАДИКАЛ ІНВЕСТ»
Лист на розміщення депозитного вкладу «РАДИКАЛ ІНВЕСТ»