1. Інсталяційний пакет  
2. Web-клієнт IFOBS 
3. Інструкція користувача