Банківські гарантії

Гарантія — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед боржником (бенефіціаром) сплатити кошти на прохання боржника (принципала) в разі невиконання останнім своїх зобов'язань в повному об'ємі або оплати частини коштів в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги про їх оплату.

Банківські гарантії, відповідно до чинного законодавства, надаються всім юридичним і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, або зареєстрованих як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань за договором гарантії.

Банк надає наступні види банківських гарантій:

ГАРАНТІЯ ТУРОПЕРАТОРАМ та турагенціям надається банком туристичної компанії для покриття останньої своєї відповідальності за шкоду, яку може бути завдано туристу в разі виникнення обставин своєї неплатоспроможності. (Умови ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» надання банківських гарантій туристичним компаніям)

ГАРАНТІЯ ПЛАТЕЖУ — зобов'язання банку, видане на прохання принципала (покупця) на користь бенефіціара (продавця, постачальника та ін.) виплатити останньому певну суму в разі невиконання принципалом своїх зобов'язань по оплаті за поставлений (відвантажений) товар (надані послуги, виконані роботи);

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ — зобов’язання банку, видане за наказом продавця на користь покупця, виплатити останньому певну суму в разі невиконання продавцем своїх зобов’язань по постачанню.

ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ — зобов'язання банку, видане на прохання сторони (учасника), яка виявила бажання взяти участь у тендері і надала свою пропозицію організаторові тендеру, виплатити позначену суму на користь організатора тендеру;

Умови ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» надання банківських гарантій
Перелік документів, які надаються клієнтом в Банк для розгляду питання про надання банківської гарантії.

З питань отримання банківських гарантій:
Начальник управління кредитування корпоративних клієнтів
Тетяна Олександрівна Михайленко — +38 (044) 406-59-25